Nordic Egg Bank

Du bär på något värdefullt.

Vill du donera ägg?

 

Många par och ensamstående kvinnor drömmer om att bli föräldrar. I de flesta fall fungerar det på egen hand eller genom fertilitetsbehandling med egna ägg och egna/donerade spermier.

I vissa fall har kvinnans ägg inte förutsättningarna att kunna utveckla ett embryo som kan skapa en graviditet. Då kan donerade ägg vara ett alternativ som kan öka chansen.

Vem kan bli äggdonator?

För att kunna bli äggdonator behöver du vara mellan 23 och 35 år, vara frisk och inte röka eller snusa. Vi ser att det är positivt om du redan fått barn, men det är inget krav. Du kan göra din ansökan här.

En specialistläkare undersöker hur just dina förutsättningar ser ut, genom att undersöka dina äggstockar med ultraljud och analysera prover.

För att ta reda på mer angående dina möjligheter är att donera ägg, välkommen att kontakta oss!

Hur går det till?

Om du vill bli äggdonator gör du din ansökan här, antingen online eller via pappersutskrift.

När hälsodeklarationen nått oss kontaktar vi dig för ett mer ingående samtal och bokar eventuellt ett personligt möte med blodprovstagning av hormoner och infektionsprover. Därefter kommer du att bokas in för ett läkarbesök, läs mer om detta under Vanliga frågor.

Vid läkarbesöket kontrolleras provsvar och ultraljudsundersökning av dina äggstockar utförs. Detta för att se hur äggreserven ser ut, det vill säga hur många ägg-anlag som finns. Du kommer också att få träffa en psykoterapeut/leg. psykolog för att samtala kring lagen om genetisk integritet, vad donation innebär för dig som donator, för mottagaren av dina donerade äggceller och för de barn som kommer att födas efter din donation.

Därefter läggs en plan upp för själva behandlingen. Behandlingen sker oftast inom några månader till ett halvår.

Behandlingen består av hormonstimulering och ägguttag. Stimuleringen sker för att dina äggstockar ska utveckla ett antal mogna ägg, alltså fler ägg än under en normal menstruationscykel då vanligtvis bara ett ägg utvecklas. Detta tar ungefär två veckor. Ägguttaget sker med god smärtlindring och brukar ta omkring 20 minuter.

Kan det blivande barnet söka upp mig?

Alla barn som föds efter en donationsbehandling i Sverige har laglig rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung. Det innebär att när barnet nått mogen ålder, kan det få kontaktuppgifter till dig från vår klinik. Självklart kontaktar vi dig om dina kontaktuppgifter lämnats ut.

Barnets föräldrar däremot har ingen rätt att få reda på dina uppgifter, du är helt anonym för dem.

Hur många barn kan mina ägg ge upphov till?

Ägg som donerats av en kvinna i Sverige får enligt lagen maximalt ge upphov till barn i 6 familjer.

Får man någon ersättning?

För donation av ägg får du 11.900 kr i ersättning. Den summan ska ersätta eventuellt inkomstbortfall och kostnader för resor (reseersättning).

 

Du kan även läsa mer om äggdonation i broschyren ”Att vara ägg- eller spermiedonator i Sverige”. Där hittar du bland annat berättelser från personer som tidigare donerat ägg.