Den viktiga lagändringen

Den 1 januari 2019 blev det för privata kliniker i vårt land tillåtet att utföra IVF med donerade könsceller. Tidigare har detta bara varit tillåtet på universitetskliniker.

Efter denna lagändring har fler kvinnor och par fått chansen att genomgå IVF med donerade ägg och väntetiden för denna typ av behandling har kunnat förkortas.

Det som fortfarande gör att det kan uppstå väntetider för de som vill ta emot donerade ägg är att det behövs fler äggdonatorer.

Är du intresserad av att bli en av våra äggdonatorer? Att kunna hjälpa ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar?

Hör av dig till oss på 010-288 90 00 så berättar vi mer!