Läs broschyren!

Här hittar du den nya versionen av broschyren ”Att vara ägg- eller spermiedonator i Sverige”. Där hittar du information och berättelser från personer som donerat ägg eller spermier.