Malin och en av våra äggdonatorer intervjuas

Här kan du läsa om Malin Wernås arbete som ansvarig för vår äggdonationsverksamhet. En av våra donatorer intervjuas också, läs om hennes resonemang kring hur det är att donera ägg.