Vill du donera spermier?

Många par och ensamstående kvinnor drömmer om att bli föräldrar. I de flesta fall fungerar det på egen hand eller genom fertilitetsbehandling med egna ägg och spermier men i många fall behövs donerade spermier för att göra det möjligt. 

Läs om donation i broschyren ”Att vara ägg- eller spermiedonator i Sverige”. Där hittar du bland annat berättelser från personer som tidigare donerat könsceller. 

För att ta reda på mer angående dina möjligheter är att donera spermier, välkommen att kontakta oss!

Kan det blivande barnet söka upp mig?

Alla barn som föds efter en donationsbehandling i Sverige har laglig rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung. Det innebär att när barnet nått mogen ålder, kan det få kontaktuppgifter till dig från vår klinik. Självklart kontaktar vi dig om dina kontaktuppgifter lämnats ut.

Barnets föräldrar däremot har ingen rätt att få reda på dina uppgifter, du är helt anonym för dem.

Hur många barn kan mina spermier ge upphov till?

Spermier som donerats får enligt lagen maximalt ge upphov till barn i 6 familjer i Sverige. Högst tillåtna antal barn är 10.